สถานที่ท่องเที่ยว

ภูป่าเปาะ

ภูป่าเปาะ

ถ้ำโพธิสัต
(ถ้ำมาลัย)

ถ้ำโพธิสัต(ถ้ำมาลัย)

น้ำตกสวนห้อม

น้ำตกสวนห้อม

สวนสวรรค์

สวนสวรรค์

สินค้าโอท็อป โคมไฟกะลา

สินค้าโอท็อป

สวนหินผางาม
(คุณหมิงเมืองเลย)

สวนหินผางาม (คุณหมิงเมืองเลย)ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ภาพกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานตามรอยพ่อ

นายอำเภอหนองหินเยี่ยมชมการทำดอกไม้จันทร์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปวนพุ

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
รวมลิงค์สำคัญสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ
141 Marsh Road ตำบล ปวนพุ อำเภอ หนองหิน เลย 42190
โทรศัพท์ 042 810 820
เว็บไซต์ : http://www.puanpu.go.th